Uvjeti kupnje

Postupak, te uvjeti kupnje/prodaje robe putem Pretti internet prodavaonice definirani su kroz sljedeće parametre: cijena,narudžba, otprema, plaćanje, dostava, povrat/reklamacija robe.
Isporučitelj naručene je Pretti d.o.o. Rupa 42, 51214 Šapjane.
Kupcem se smatra svaka osoba koja elektronički naruči barem jedan proizvod, popuni tražene podatke i pošalje ih na Pretti d.o.o..

Cijena robe

Sve cijene izražene su u hrvatskim kunama (kn), s PDV-om.

Naručivanje robe

Roba se naručuje elektroničkim obrascem Narudžbe ili upitom na adresu info@pretti.hr.
Roba se smatra naručenom u trenutku kada Kupac odabere robu i plati navedenu ponudu. (vidjeti način plaćanja)
Prodavatelj, po zaprimanju Narudžbe, kontaktira Kupca i provjerava istinitost narudžbe i status kupca, dogovara rok isporuke, uvjete dostave i način plaćanja. Nakon što kupac potvrdi, na osnovu konačne Ponude Prodavatelja, svoju narudžbu i izvrši dogovoreno plaćanje – narudžba se smatra konačnom i Prodavatelj postupa sa isporukom robe sukladno dogovoru.
Konačna Ponuda Prodavatelja na osnovu koje Kupac izvrši plaćanje predstavlja POTVRDU PRETHODNE OBAVJESTI u smislu Zakona o zaštiti potrošača.

Pretti d.o.o. obvezuje se isporučiti sve naručene proizvode koje u trenutku isporuke ima na zalihama. Ukoliko Pretti d.o.o. nije u mogućnosti isporučiti bilo koji od naručenih proizvoda, kontaktirat će kupca robe telefonski ili e-mailom po pitanju otkazivanja naručenog proizvoda.

Otprema robe

Naručena roba biti će složena na način da se uobičajenom manipulacijom u transportu ne može oštetiti. Kupac je dužan prilikom preuzimanja naručene robe provjeriti eventualna oštećenja i odmah ih reklamirati dostavnom radniku koji je robu dostavio, te odbiti preuzeti isporučenu robu na kojoj su vidljiva vanjska oštećenja.
Provjera ispravnosti narudžbe ovisi o kupcu, a naknadne reklamacije se ne uvažavaju.

Način Plaćanja robe

Kupac se obvezuje naručene proizvode platiti Prodavatelju na temelju dostavljene Ponude, uplatom na IBAN: HR7024840081100813696

Dostava robe

Svu naručenu robu dostavljamo putem Hrvatskih pošta d.d..

Trošak dostave (za naručene proizvode u vrijednosti manjoj od 750,00 kuna) dodatno se zaračunava prema cjeniku Hrvatskih pošta d.d., osim ako nije drugačije navedeno.

Povrat/Reklamacija robe

U slučaju povrata robe kupac je dužan uputiti opravdanu reklamaciju Pretti d.o.o. e-mailom, telefonski ili pismeno.
Kupac ima pravo na povrat robe u sljedećim slučajevima:
•    isporuka robe koja nije naručena
•    isporuka robe kojoj je istekao rok trajanja
•    isporuka robe koja ima grešku ili oštećenja koja nisu nastala u transportu
Pri primitku robe provjera ispravnosti narudžbe ovisi o kupcu. Molimo Vas da usporedite primljene artikle s računom, ukoliko nešto nedostaje odmah to napomenite Vašem dostavljaču jer naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Ukoliko Kupac preporučenu pošiljku ne preuzme u roku od 7 (sedam) dana od dana priopćenja o preuzimanju, pošiljka se vraća Prodavatelju.

Ukoliko Kupac bez opravdanog razloga nije preuzeo poslanu robu te se ona vrati Prodavatelju, Prodavatelj zadržava pravo dodatne naplate realnih troškova neuspjele dostave.

Izjava o zaštiti i prikupljanju osobnih podataka i njihovom korištenju

Pretti d.o.o. obvezuje se da će čuvati privatnost svih naših kupaca. Prikupljamo samo nužne, osnovne podatke o kupcima/ korisnicima i informiramo kupce o načinu njihova korištenja. Redovito dajemo kupcima mogućnost izbora o upotrebi njihovih podataka, uključujući mogućnost odluke žele li ili ne da se njihovo ime ukloni s lista koje se koriste u marketinške svrhe. Svi se podaci o korisnicima strogo čuvaju i dostupni su samo djelatnicima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi djelatnici i poslovni partneri odgovorni su za poštivanje načela zaštite privatnosti.